O nás

Spoločnosť Integ vznikla v roku 2012 s cieľom vytvoriť^7429DA2143D30F9BCFDA4B51C05A113B78D4AE77CFE9FB8D96^pimgpsh_fullsize_distr obchodnú, inžiniersko-poradenskú kanceláriu, ktorá bude poskytovať špecializované technické produkty a služby pre partnerov v oblasti distribúcie a prepravy plynu, ropy a iných produktov.

Pracovníci spoločnosti Integ majú dlhoročné skúsenosti v oblasti čistenia a diagnostiky potrubí, hodnotenia technického stavu, zásahov do potrubí tzv. bezodstávkovými technológiami, trvalými alebo dočasnými opravami potrubí.

Názov spoločnosti je odvodený od slova integrita, ktorá pre nás predstavuje základnú hodnotu v pracovných a osobných záležitostiach. Pred krátkodobým profitom uprednostňujeme trvalo udržateľné obchodné vzťahy a dôveru našich klientov. Veríme, že pre našich klientov a partnerov sú najdôležitejšie kvalitné produkty, služby a predovšetkým dôvera v našu odbornosť. Vieme, že niektoré problémy pri prevádzke potrubných systémov vznikajú často neočakávane a riešiť ich treba bezodkladne. Preto sme našim klientom k dispozícii neustále. Neustále sledujeme najnovšie trendy, produkty a riešenia v domácich a zahraničných odborných zdrojoch, investujeme do ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornosti, navštevujeme domáce a zahraničné konferencie.

Poslaním spoločnosti je prinášať spoľahlivé riešenia a produkty vedúce k vyššej bezpečnosti prevádzkovania potrubných systémov a práci s nimi a  teda aj k  ich celkovej efektívnej prevádzke a spravovaniu s ohľadom na ekonomické, bezpečnostné a environmentálne aspekty.

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.