Jednoliate čistiace valce

Jednoliaty valec 300Jednoliate čistiace valce sú zariadenia slúžiace primárne na základné čistenie potrubí, sušenie a vytieranie, oddelenie rôznych produktov v potrubí. Najčastejšie sa používajú ako tesniace valce napríklad pri napúšťaní alebo odstavovaní a konzervácii potrubí menších priemerov. Ich výhodou je v niektorých prípadoch ich jednoliate nerozoberateľné telo. Najmä pri menších priemeroch potrubí môže byť ekonomické vymeniť po opotrebovaní celý čistiaci valec a nestrácať čas demontážou a montážou komponentov.

Konštrukcia

Z hľadiska konštrukcie sú tieto valce tvorené z  jedného súvislého kusu polyuretánu a nemajú vymeniteľné disky alebo miskové manžety.

Možnosti sledovania pohybu a lokalizácia 

Jednoliate čistiace valce môžu byť lokalizované štandardnými typmi invazívnych indikátorov prechodu čistiacich valcov.

V prípade potreby neinvazívneho spôsobu detekcie prechodu môžu byť čistiace valce vyrobené s dutinou pre magnet slúžiaci na priebežné sledovanie pohybu čistiaceho valca v potrubí pomocou neinvazívnych indikátorov.

Základné parametre:

Dostupné priemery: DN50 až DN350 (2“ – 14“)
Ohyby: min. 1,5 D
Smer pohybu: obojsmerne

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.