Komorové uzávery

Komory 3 350Komorové uzávery slúžia na bezpečné uzavretie čistiacich komôr a pre vkladanie a vyberanie čistiacich alebo inšpekčných valcov. Komorové uzávery sa štandardne používajú aj v plynárenskom priemysle pre osadenie na filtroch plynu.

Výrobné možnosti zahŕňajú osadenie na vertikálne a horizontálne komory, vrátane voliteľnej orientácie pántov komorového uzáveru.

Komorové uzávery vám vieme dodať v širokom rozsahu priemerov, tlakov, teplôt ako aj pre rôzne typy médií. Samozrejmosťou je dostupnosť rôznych materiálov, výroba podľa rôznych konštrukčných noriem a voliteľný rozsah skúšok (hydrostatická skúška, NDT kontrola zvarov a materiálu potrubia).

Spolu s komorovými uzávermi je možné vyrobiť a dodať aj mobilné čistiace komory.

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.