Vnútorná inšpekcia

Vnutorna inspekcia 01 300Vnútorná inšpekcia je v súčasnosti najkomplexnejšia diagnostika potrubí s veľmi podrobnými výstupmi s uvedením rôznych typov chýb a ich presných rozmerov. Štandardom sú rozsiahle doplňujúce výstupy o výškovej a smerovej konfigurácii potrubia, polohe uzáverov, návarkov ako aj o už realizovaných opravách. Všetky výstupy je možné prehliadať a ďalej s nimi pracovať aj pomocou špeciálneho softvéru vyvinutého inšpekčnou spoločnosťou.

V oblasti vnútornej inšpekcie potrubí spolupracujeme so spoločnosťou ROSEN GROUP, globálnym lídrom tohto segmentu.

Čistenie potrubia pred inšpekciou

rosoft 1 300Pred začiatkom vlastnej vnútornej inšpekcie potrubia je vhodné vykonať jeho vyčistenie čistiacimi valcami tak, aby senzory inšpekčného valca boli v tesnom kontakte s vnútorným povrchom potrubia a minimalizoval sa výskyt interferencií. Súčasťou čistenia je aj elementárne preverenie priechodnosti potrubia, najčastejšie osadením tzv. kalibračnej dosky na čistiaci valec.

Geometrická inšpekcia

Prvým stupňom vnútornej inšpekcie je geometrická inšpekcia. Geometrickým inšpekčným valcom je možné identifikovať a lokalizovať deformácie geometrie potrubia ako sú rôzne prevalenia (tzv. denty) alebo ovalita v dôsledku tlaku zeminy na potrubie (napr. v mieste aktívnych zosuvov).

Magnetická a ultrazvuková vnútorná inšpekcia

defekt 1 300Vnútornú inšpekciu je v súčasnosti možné vykonať pomocou magnetických alebo ultrazvukových inteligentných inšpekčných valcov. Použitie ultrazvukových inšpekčných valcov je v súčasnosti obmedzené len pre potrubia prepravujúce kvapalné média (ropa, nafta, benzín, olej, voda). Magnetické inšpekčné valce je možné použiť na vnútornú inšpekciu potrubí prepravujúcich kvapalné a plynné média (technické plyny, etylén, zemný plyn, para).

Magnetické a ultrazvukové inteligentné inšpekčné valce umožňujú niekoľko rôznych modulárnych konfigurácií a kombinácií jednotlivých modulov, ktoré môžu byť vhodné na detekciu určitých typov chýb z hľadiska ich pôvodu (výrobné alebo korózne chyby, kombinované geometrické a mechanické chyby) a najmä orientácie, či geometrických rozmerov (pozdĺžna alebo priečna orientácia, chyby typu trhlín a laminácií).

Pre bližšie informácie o jednotlivých metódach vnútornej inšpekcie a možnostiach ich použitia na vami prevádzkovaných potrubiach nás kontaktujte. Podrobnejšie informácie nájdete aj na stránkach spoločnosti ROSEN GROUP, s ktorou spolupracujeme.

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.