Zátky pre skúšanie zvarov sú dostupné v nasledovných modifikáciách:

Jednoduchá zátka s prírubovým pripojením

Je určená na hydraulickú tlakovú skúšku zvarov prírub. Zátka sa Zatky pre zvary 1 300jednoduchým spôsobom pripája na koncovú prírubu a umožňuje vykonanie hydraulickej tlakovej skúšky lokálne – len na určenom zvare.

Zátka je dostupná v priemeroch DN25 až DN1200 (1/2“ – 48“) a štandardne pre tlaky do PN150 (ANSI 900). Pre špeciálne aplikácie je možné vyrobiť zátku pre tlak až do PN420 (ANSI 2500).

Zátka pre vnútorné skúšanie zvarov

Táto zátka je určená na hydraulickú tlakovú skúšku obvodového zvaru spájajúceho dve na seba nadväzujúce rúry. Na jeho koncoch sa nachádzajú tlakové tesnenia a medzi nimi tlaková dutina umožňujúca hydraulickú tlakovú skúšku obvodového zvaru.

Zátka je dostupná v priemeroch DN25 až DN1200 (1/2“ – 48“) a štandardne pre tlaky do PN150 (ANSI 900). Pre špeciálne aplikácie je možné vyrobiť zátku pre tlak až do PN420 (ANSI 2500).Zatky pre zvary 2 300

Dvojitá skúšobná a tesniaca zátka

Dvojitá skúšobná a tesniaca zátka slúži predovšetkým na zaistenie bezpečného pracovného prostredia pri zváraní potrubí pri prepojoch alebo výrezoch dvojitou izoláciou medzi dvoma prostrediami. Sekundárnou funkciou je možnosť použitia ako tlakovej tesniacej zátky až do pretlaku 3 bary pomocou vnútorného tlakového obvodu pre obe tesnenia. Tretia aplikácia je na hydraulické tlakové skúšky obvodových zvarov pomocou samostatného tlakového obvodu ústiaceho medzi obe hlavné tesnenia. Priestor medzi tesneniami je možné bezpečne použiť na hydraulické tlakové skúšky do 76,5 bar (štandardne do 30 bar). Zátka je dostupná pre priemery potrubí od DN100 do DN1050 (4“ – 42“).

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.