Tvarovky na uzatváranie a vŕtanie potrubí

Všetky tvarovky sú vyrábané podľa príslušných noriem a z kvalitných materiálov s  predpísanou kontrolou a certifikáciou. Tvarovky možno dodať aj na základe zákazníckej špecifikácie.

Štandardné špecifikácie:general_ft_01

Výpočet podľa normy ASME B31.8/4

Výpočtový súčiniteľ: 0,72

Konštrukčný tlak: maximum pre príslušnú tlakovú triedu

Teplotný rozsah: -20°C až +80°C

Prídavok pre koróziu: štandardne bez prídavku

Inšpekčný certifikát: 3.1 podľa EN 10204

NDT kontrola: 100% RT pre zvary, 100% UT pre ostatné časti

Materiál: uhlíková alebo nerezová oceľ

DELENÉ OBJÍMKOVÉ TVAROVKY

Návarky so zátkou

DN25 až DN80

Tlak: do 60 bar

Delené objímkové tvarovky – so zátkou s vysúvateľnými segmentmisplit_ss_ft

DN100 až DN300

Tlak: do PN40

Delené objímkové tvarovky – s vysúvateľnými segmentmi z prírubysplit_ls_ft

DN100 až DN500

Tlak: do PN100

SFÉRICKÉ TVAROVKY

Sférické tvarovky umožňujú preloženie trasy potrubia pri zachovaní hĺbky uloženia potrubia a  pri ich použití netreba inštalovať obtokové tvarovky a dočasný obtok. Menšie priestorové nároky na uzatváracie operácie pomocou sférických tvaroviek znižujú aj náklady na výkopové práce.

Závitové sférické tvarovkysfer_tor_ft

DN25 až DN80

Tlak: do 60 bar

Sférické tvarovky – so zátkou s vysúvateľnými segmentmisfer_ls_ft

DN100 až DN300

Tlak: do PN40

Sférické tvarovky – s vysúvateľnými segmentmi z prírubysfer_ss_ft

DN100 až DN1400

Tlak: do PN100

TROJCESTNÉ TVAROVKY3w_tor_ft

Trojcestné závitové návarky

DN25 až DN80

Tlak: do 60 bar

Trojcestné tvarovky – so zátkou s vysúvateľnými segmentmi

DN100 až DN300

Tlak: do PN40

Trojcestné tvarovky – s vysúvateľnými segmentmi z príruby

DN100 až DN500

Tlak: do PN100

PRÍRUBY SO ZÁTKOU

Pre klientov, ktorí uprednostňujú vlastnú výrobu tvaroviek, alebo pre jednoduché operácie ako vysadenie odbočiek, je možné dodať príruby pre vŕtanie a uzatváranie potrubí za prevádzky. Pre nižšie tlaky do PN40 sa používa príruba s SS zátkou (zátka má vysúvateľné segmenty pre uchytenie v prírube). Pre vyššie tlaky do PN100 sa používa LockSure príruba (v prírube sú vysúvateľné segmenty pre uchytenie zátky v prírube).

Príruby s SS zátkouss_fl

DN100 až DN300

Tlak: do PN40

Príruby s LockSure zátkouls_fl

DN100 až DN1400

Tlak: do PN100

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.