UZATVÁRACIE ZARIADENIAgeneral_act_01

Uzatváracie zariadenia slúžia na bezpečné uzatvorenie potrubí za prevádzky cez uzatváracie tvarovky a vytvorenie izolovaného úseku potrubia, ktorý je možné bezpečne odtlakovať, vypustiť a následne vymeniť, či vsadiť T-kus alebo uzáver. Slúžia pre jednopolohové, dvojpolohové a podľa konfigurácie potrubia v mieste prác aj pre viacpolohové uzatvorenie potrubia.

LS Actuator SS MNact_00

– Pre tvarovky s SS zátkou (zátka s vysúvateľnými segmentmi)
– Ručné ovládanie

Uzatvárané priemery: 4“ – 12“ (DN100 až DN300)
Max. tlak: PN35 (pri 82,2°C)
Max. teplota: 121,2°C (pri PN55)
Výsuvná dĺžka: 48“ (1220 mm)
Váha: 35kg
Médium: plyn alebo kvapalina

LS Actuator I HYDact_01

– hydraulický pohon

Uzatvárané priemery: 4“ – 12“ (DN100 až DN300)
Max. tlak: PN100 (pri 82,2°C)
Max. teplota: 121,2°C (pri PN55)
Váha: 135 Kg
Médium: plyn alebo kvapalina

LS Actuator II HYDact_02

– hydraulický pohon

Uzatvárané priemery: 14“ – 20“ (DN350 až DN500)
Max. tlak: PN100 (pri 82,2°C)
Max. teplota: 121,2°C (pri PN55)
Výsuvná dĺžka: 102“ (2641 mm)
Váha: 450 Kg
Médium: plyn alebo kvapalina

LS Actuator III HYDact_02

– hydraulický pohon

Uzatvárané priemery: 22“ – 34“ (DN550 až DN850)
Max. tlak: PN100 (pri 82,2°C)
Max. teplota: 121,2°C (pri PN55)
Váha: 700 Kg
Médium: plyn alebo kvapalina

LS Actuator IV HYDact_02

– hydraulický pohon
Uzatvárané priemery: 36“ – 48“ (DN900 až DN1200)
Max. tlak: PN100 (pri 82,2°C)
Max. teplota: 121,2°C (pri PN55)
Váha: 1320 Kg
Médium: plyn alebo kvapalina

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.