Lokalizácia valcov

Sledovať pohyb čistiaceho valca, lokalizovať uviaznutý čistiaci valedownload (1)c na trase potrubia, resp. overiť jeho polohu vo vysielacej alebo prijímacej komore možno aj pomocou systému TRAXALL. Systém TRAXALL je tvorený vysielačom, ktorý je možné vložiť do čistiaceho valca, a mobilným prijímačom s anténou, ktorý obsluhuje pracovník prevádzkovateľa potrubia. Prijímač má farebný displej s podsvietením a regulovateľným kontrastom, kde obsluha zariadenia môže sledovať signály vysielača osadeného v prechádzajúcom čistiacom valci. Prijímač TRAXALL je dostupný v dvoch základných verziách – TRAXALL 720 s možnosťou detekcie 2 frekvencií vysielačov a TRAXALL 770 s možnosťou detekcie až 7 rôznych frekvencií vysielačov. Pre elimináciu rušivého vplyvu prostredia je možné regulovať citlivosť antény a prijímača. Zariadenie je možné prepnúť do automatického módu alebo obsluhovať manuálne. Jednotlivé prechody čistiaceho valca je možné automaticky alebo manuálne ukladať do pamäte zariadenia. Zaznamenané prechody čistiacich valcov, ktoré sú uložené v pamäti zariadenia, je možné exportovať do PC a do prostredia googlemaps. Každý záznam poskytuje prevádzkovateľovi informáciu o dátum a čase prechodu čistiaceho valca, vrátane GPS súradníc. Prijímač TRAXALL môže byť ovládaný diaľkovo pomocou softvéru inštalovaného v prenosnom PC.

Základné parametre:download

Priemer potrubia: štandardne DN50 (2“) až DN750 (30“), voliteľne aj pre väčšie DN
Tlaky: max. 172 barov (172 MPa)
Teploty: -20°C až +60°C
Smer detekcie: obojsmerne
Signalizácia detekcie: Vizuálna (displej) a zvuková
Typ batérie prijímača: 6ks typ D
Detekovaný typ vysielača: Multifrekvenčné vysielače, 22Hz vysielače a/alebo MFL magnety (bez vysielača)
Výdrž batérie vysielača:

Multifrekvenčné vysielače: 15 – 120 dní
22Hz vysielače: 110 – 678 hodín

Dosah vysielača: 4,5 – 15 m (podľa typu vysielača)

 

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.