Vonkajšia inšpekcia EMPIT

Nopig 1 300Metóda EMPIT je unikátny spôsob zisťovania a merania stavu potrubia z povrchu terénu. Metóda bola vyvinutá koncom deväťdesiatych rokov so zámerom umožniť meranie stavu neinšpektovateľných (tzv. nečistiteľných) potrubí. Odvtedy bola metóda preverená u množstva prevádzkovateľov potrubí po celom svete, ako aj u nezávislých technických certifikačných organizácii, ako PRCI, DOT či TÜV SÜD.

Na Slovensku bola metóda prvýkrát uvedená v roku 2007 a doposiaľ bola použitá na diagnostiku úsekov starších plynovodov spoločnosti NAFTA, a.s., či prepojovacích potrubí ropovodu spoločnosti TRANSPETROL, a.s. vrátane následného preverenia všetkých nálezov.

Meranie metódou EMPIT je bez odstávky – prebieha bez akéhokoľvek prerušenia alebo obmedzenia prevádzky diagnostikovaného potrubia, nezávisle na type, tlaku a teplote prepravovaného média potrubím.


Nopig-2-300Metódou EMPIT je možné:

  • – identifikovať úbytok materiálu v stene potrubia (korozívneho pôvodu, vypadnuté prevalky, drážky, chýbajúci     materiál vo zvare),
  • – lokalizovať chyby izolácie potrubia prejavujúce sa poklesom inšpekčného prúdu,
  • – presne určiť skutočnú výšku krytia potrubia zeminou a smerové vedenie potrubia.

 

Meranie metódou EMPIT je vhodné na:

  • – zistenie stavu nečistiteľných potrubí počas prevádzky alebo pred koncom projektovanej životnosti,
  • – meranie vybraných úsekoch VTL plynovodov v blízkosti zastavaných území (tzv. High Consequence Areas),
  • – overenie skutočného smerového vedenia, polomerov oblúkov a skutočnej výšky krytia potrubia vrstvou zeminy,
  • – meranie stavu potrubia aj v miestach chráničiek,
  • – identifikácia križovaní s inými potrubiami, lokalizácia iných kovových objektov v blízkosti potrubia
  • – overenie zistených indikácií chýb izolácie kombinovanou metódou (napr. DCVG).

 

Technické špecifikácie metódy EMPIT

Priemer potrubia: DN80 – DN1200
Hrúbka steny potrubia: do 15 mm
Úbytok materiálu (podľa okrajových podmienok): min. 20% hrúbky steny
Veľkosť inšpekčného prúdu: 16 A
Maximálna vzdialenosť 2 kontaktných bodov: 1000 m
Priemerná denná dĺžka inšpekcie: 750 m
Krytie potrubia: do 2,0 m
Presnosť udania krytia potrubia: +/- 20 mm
Špecifikácie chyby (pre POD 96%):
Minimálna dĺžka: 50 mm
Minimálna šírka: 50 mm
Minimálny úbytok materiálu v stene potrubia: 50% hrúbky steny
Min. zaznamenateľný úbytok v stene potrubia: >25% hrúbky steny

 

Copyright 2015 - Integ, s.r.o.